Macedonia

Uncategorized

Course Content

Модул 1

  • Модул 1.1 | Воспоставување на сервисите за спријателување
    00:00
  • Модул 1.2 | Воспоставување на сервисите за спријателување
    00:00
  • Модул 1.3 | Мониторинг и евалуација на сервисот за спријателување
    00:00

Модул 2